Hygyrchedd

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wneud gwefan Cymwysterau Cymru yn hygyrch ac yn hawdd i bawb ei defnyddio.

Mae ein gwefan yn dilyn Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe Consortiwm y We Fyd-eang (W3C) lle y bo’n bosibl, ac mae’n cyrraedd Lefel Cydymffurfio AA WC3.

Bob blwyddyn, byddwn yn adolygu ein tudalennau gwe er mwyn sicrhau ein bod yn adlewyrchu’r datblygiadau diweddaraf. Rydym yn croesawu eich sylwadau; er mwyn rhoi gwybod i ni am unrhyw broblemau rydych yn eu cael, neu unrhyw nodweddion a fyddai’n ddefnyddiol i chi, cysylltwch â ni.