Rheoleiddiwr yn dechrau cynllunio ar gyfer y cwricwlwm newydd

Dydd Mawrth 27 Tach 2018

Yn ei adroddiad blynyddol diweddaraf, mae Cymwysterau Cymru yn dweud, gyda newid mawr ar y ffordd, y bydd ei flaenoriaeth yn cynnwys cynnal safonau a diogelu myfyrwyr. 

Gyda chymwysterau TGAU a Safon Uwch diwygiedig yn cael eu cyflwyno ar hyn o bryd, a'r ffaith y disgwylir ad-drefniad mawr yn y cwricwlwm tua chanol y 2020au, mae'r rheoleiddiwr eisoes yn cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y newidiadau sydd i ddod.  

“Mae'r amserlen sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm a bennwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd angen i Gymru sicrhau bod cymwysterau newydd i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2025 gyda'r graddau yn cael eu dyfarnu yn ystod haf 2027,” meddai Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru. 

“Efallai fod hynny'n ymddangos yn bell i ffwrdd – yn enwedig o gofio nad yw'r cylch diwygiadau presennol wedi'i gwblhau eto. Ond mae amser yn hedfan ac rydym eisoes yn edrych ar y diwygiadau nesaf. 

“Bydd y cwricwlwm newydd yn rhan bwysig o'n gwaith wrth symud ymlaen, a bydd yr ymgynghoriad rydym yn ei gynllunio yn ystod haf 2019 yn nodi dechrau'r gwaith hwnnw.” 

Mae cymwysterau galwedigaethol hefyd yn destun adolygiad cyffredinol, yng Nghymru a Lloegr, meddai Mr Blaker. 

“Yma yng Nghymru rydym yn cynnal nifer o adolygiadau sector, gan gynnwys y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig lle rydym yn gweithio ar lu o gymwysterau newydd i ddiwallu anghenion cyflogwyr” meddai. 

“Mae cyfres o 19 o gymwysterau newydd eisoes yn cael ei chyflwyno o fis Medi nesaf, ac rydym hefyd wedi edrych ar sut y gall cymwysterau TGAU a Safon Uwch ymdopi â'r byd digidol sy'n esblygu'n gyflym.” 

Mae'r adroddiad blynyddol yn rhestru meysydd allweddol lle mae Cymwysterau Cymru wedi gwneud gwahaniaeth yn ystod y flwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys: 

  • ymchwilio i'r arfer o gofrestru'n gynnar ar gyfer arholiadau a arweiniodd at benderfyniad y llywodraeth i newid mesurau perfformiad ysgolion; 
  • cydweithio'n agos â chyflogwyr ac addysgwyr er mwyn ymchwilio i b'un a yw cymwysterau ym mhob sector diwydiant yn addas at y diben; 
  • sicrhau y caiff safonau arholiadau yng Nghymru eu cynnal i fod yn deg i ddysgwyr; 
  • egluro sut mae arholiadau a'r system arholiadau yn gweithio i bobl yng Nghymru, drwy ystod o wybodaeth newydd.  

Gellir lawrlwytho'r adroddiad blynyddol o wefan Cymwysterau Cymru.

Corfforaethol