Recriwtio Aelodau'r Bwrdd

Dydd Gwener 21 Rhag 2018

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o gyfnod a fydd yn diffinio addysg, ac yn trawsnewid y system gymwysterau yng Nghymru wrth i ni fwrw ati i benodi dau aelod newydd i Fwrdd Cymwysterau Cymru. Rydym yn edrych am unigolion sy'n frwd dros wella addysg yng Nghymru ac sydd eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau ein plant, ein pobl ifanc a dysgwyr sy'n oedolion. Bydd rhaid i chi hefyd allu ysgogi staff Cymwysterau Cymru fel eu bod yn hollol ymrwymedig i gyflwyno'r newidiadau arfaethedig i'r system gymwysterau. Rydym eisiau pobl sy'n meddwl yn wahanol, yn deall sut i gael effaith ac sy'n barod i herio wrth geisio bod ar flaen y gad.

Rydym eisiau Bwrdd sydd ag aelodau sy'n meddu ar ystod amrywiol o sgiliau. Felly rydym yn edrych am arbenigedd yn y pynciau arbenigol canlynol;

  • Cwricwlwm – uwch arweinydd sydd â phrofiad cyfredol neu brofiad diweddar iawn o ddatblygu a gweithredu cwricwlwm uwchradd. Wedi i chi ddatblygu, gweithredu a gwerthuso cwricwlwm eich ysgol, byddwch yn deall yr heriau ynghlwm â hyn a'r manteision tebygol i ddysgwyr (1 swydd); a
  • Cyllid – cyfrifydd cymwysedig gyda phrofiad o ddarparu goruchwyliaeth ariannol strategol ac arbenigol, ac sy'n meddu ar ddealltwriaeth dda o gyllid yn y sector cyhoeddus yn ddelfrydol (1 swydd). 

Gallwch lawrlwytho'r manylion yma.

I gael rhagor o fanylion ac i wneud cais ewch i https://beta.llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus

Corfforaethol