Cymwysterau Cymru yn chwilio am Gadeirydd newydd

Dydd Mawrth 12 Chw 2019

 

Mae ein Cadeirydd, Ann Evans, yn gadael ym mis Medi ar ôl bod wrth y llyw fel rheoleiddiwr arholiadau annibynnol Cymru am bedair blynedd, ac mae'r broses o ddod o hyd i rywun yn ei lle wedi cychwyn.  

Mae addysg yng Nghymru yn wynebu newidiadau mawr, gan fod cwricwlwm newydd ar fin cael ei gyflwyno i'w addysgu am y tro cyntaf yn 2022 - ac rydym yn chwarae rhan allweddol yn y broses o ddatblygu cymwysterau newydd 

Mae'r Gweinidog Addysg yn chwilio am berson sy'n frwdfrydig dros wella addysg yng Nghymru ac sydd â phrofiad amlwg gwych o ysbrydoli a chymell staff a rhanddeiliaid.  

Rhaid i'r Cadeirydd ddangos dull gweithredu cynhwysol a chydweithredol, gan gynnwys cydweithio mewn partneriaeth â chynrychiolwyr staff. Bydd yn gallu cyfathrebu'n wych, gan gynnwys delio â'r cyfryngau a chynulleidfaoedd cyhoeddus ehangach, a meithrin cydberthnasau ar bob lefel.  

Mae'r dyddiad cau ar 11 Mawrth. Cliciwch yma i gael disgrifiad llawn o'r rôl a gwybodaeth am sut i wneud cais.

I gael rhagor o fanylion ac i wneud cais ewch i https://beta.llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus

Corfforaethol