Cyfres arholiadau Ionawr 2020: canlyniadau

Dydd Iau 05 Maw 2020

Heddiw bydd dysgwyr yng Nghymru yn derbyn eu canlyniadau ar gyfer cyfres arholiadau Ionawr 2020.

Mae'r canlyniadau'n cynnwys:

  • dyfarniadau uned o gymwysterau diwygiedig ar gyfer Cymru yn unig TGAU Llenyddiaeth Gymraeg a TGAU Llenyddiaeth Saesneg;
  • nifer fach o gymwysterau TGAU etifeddol;
  • dyfarniadau uned o ddau gymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd; a
  • chydrannau Tystysgrif Her Sgiliau Cyfnod Allweddol 4 ac Uwch Bagloriaeth Cymru.

Gwnaethom graffu ar broses ddyfarnu CBAC ar gyfer y cymwysterau hyn ac rydym yn fodlon bod y ffiniau gradd a osodwyd gan CBAC yn briodol a bod safonau wedi'u cynnal.

Mae crynodeb o'r canlyniadau ar gael ar wefan CBAC.

Cymwysterau