Cymwysterau Cymru yn penodi dau aelod Bwrdd newydd

Dydd Gwener 24 Medi 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles AS wedi cyhoeddi penodiad Julie Brannan a'r Athro John Latham CBE i Fwrdd Cymwysterau Cymru.

Mae Julie Brannan yn Gyfarwyddwr Addysg a Hyfforddiant yn yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr; mae hi'n arwain y gwaith o gyflwyno'r Solicitors Qualifying Examination newydd ar gyfer cydnabod cyfreithwyrr yng Nghymru a Lloegr.  Yn flaenorol, Julie oedd Cyfarwyddwr Sefydliad Rhydychen dros Ymarfer Cyfreithiol a chyn hynny’n bartner ymgyfreitha yn y cwmni cyfreithiol Herbert Smith (Herbert Smith Freehills erbyn hyn).

Yr Athro John Latham CBE yw Is-Ganghellor a Phrif Swyddog Gweithredol Grŵp Prifysgol Coventry. Mae gan John gefndir mewn technoleg gwybodaeth a thelathrebu, ac mae wedi gweithio yn y gorffennol i nifer o sefydliadau yn y sector preifat gan gynnwys JHP Group, Jaguar Cars a BT.   Ar hyn o bryd mae'n aelod o fwrdd Health Education England, yn aelod o Gyngor Innovate UK ac yn aelod o Fwrdd Partneriaeth Menter Leol Coventry a Swydd Warwick.  Cyn hynny, roedd John yn Llywodraethwr ac yn Gadeirydd Coleg Addysg Bellach, ac yn Llywodraethwr ac yn Ddirprwy Gadeirydd Ysgol Uwchradd yn ystod ei chyfnod pontio i Academi.  Ar hyn o bryd mae hefyd yn ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Aml-Academi sy'n datblygu o golegau Chweched Dosbarth ledled Lloegr.  Cafodd ei eni yng ngogledd Cymru, ac yn ddiweddar mae wedi symud yn rhannol yno, ac fe'i haddysgwyd drwy'r systemau Ysgolion ac Addysg Bellach Cymru.

Dywedodd David Jones, OBE DL Cadeirydd Cymwysterau Cymru: "Rwy'n falch o groesawu Julie Brannan a'r Athro John Latham yn aelodau newydd o Fwrdd Cymwysterau Cymru.

Daw Julie â'i phrofiad a'i dealltwriaeth o gymwysterau proffesiynol i'r Bwrdd ynghyd â'i blynyddoedd lawer yn y proffesiwn cyfreithiol a bydd yn gwneud cyfraniad sylweddol i'n gwaith rheoleiddio.

Daw John ag ystod eang o brofiad o addysg uwch, arloesi, technoleg, cyfathrebu, y sector preifat ac anweithredol a bydd ei safbwynt yn cyfrannu at ein syniadau ar ddiwygio cymwysterau."

Bydd Julie Brannan yn ymgymryd â'i swydd ym mis Medi a bydd yr Athro John Latham yn ymgymryd â'i swydd ym mis Rhagfyr.