Cwestiynau arholiad? Atebion ar gerdyn post os gwelwch yn dda

Dydd Iau 24 Mai 2018

Caiff mwy na 430,000 o gardiau post eu dosbarthu ledled Cymru yr wythnos hon, yn defnyddio iaith syml i esbonio'r system raddio a sut mae Bagloriaeth Cymru yn gweithio, yn ogystal â newidiadau pwysig i'r cymhwyster TGAU Gwyddoniaeth a'r ddau arholiad TGAU Mathemateg newydd.

Y nod yw i ysgolion drosglwyddo'r cardiau post i rieni disgyblion ym Mlynyddoedd 9-11 er mwyn ei gwneud yn haws iddynt ddeall y newidiadau a'r rhesymau drostynt. Mae cynlluniau ar gyfer mwy o ganllawiau i helpu ysgolion, dysgwyr a rhieni yn y dyfodol gan gynnwys cyfres newydd o fideos y disgwylir eu rhyddhau yn hwyrach yr haf hwn.

“Mae cymwysterau yn newid, ac mae'n bwysig bod pawb yn gwybod yn union beth mae hyn yn ei olygu i'n plant,” dywedodd Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru, Philip Blaker. “Rydym yn gwybod bod gan bobl gwestiynau ac rydym hefyd yn gwerthfawrogi y gall cymwysterau ymddangos yn gymhleth. Y syniad yw y bydd y cardiau post hyn yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol a syml i rieni a disgyblion, a bydd gwybodaeth fanylach ar gael ar ein gwefan.”

Mae'r cardiau post wedi cael eu llunio yn Gymraeg ac yn Saesneg a byddant ar gael yn stondin Cymwysterau Cymru yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yr wythnos nesaf yn Llanfair-ym-Muallt. Gellir lawrlwytho fersiynau digidol hefyd o wefan Cymwysterau Cymru.