Cyhoeddi ystadegau cofrestriadau TGAU mis Tachwedd

Dydd Iau 30 Tach 2017

Heddiw mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ystadegau cofrestriadau ar gyfer cyfres arholiadau mis Tachwedd.

Roedd Cymwysterau Cymru yn casglu'r data am y tro cyntaf eleni. Casglwyd data ar gyfer yr holl flynyddoedd blaenorol gan Ofqual.

Y canlynol yw'r pwyntiau allweddol yn yr ystadegau:

· Roedd 54,845 o gofrestriadau TGAU yng Nghymru ym mis Tachwedd 2017, sydd 4.5 y cant yn llai na ffigurau Ofqual ar gyfer mis Tachwedd 2016.

· Roedd 50,190 o gofrestriadau TGAU gan fyfyrwyr ym Mlwyddyn 11 ym mis Tachwedd 2017. Roedd hyn yn cyfrif am 91.5 y cant o'r holl gofrestriadau, sy'n gyfran uwch na ffigurau Ofqual ar gyfer mis Tachwedd 2016, lle'r oedd 89.4 y cant o'r holl gofrestriadau TGAU gan fyfyrwyr Blwyddyn 11.

· Lleihaodd nifer y cofrestriadau ar gyfer TGAU Mathemateg ddiwygiedig ym mis Tachwedd 2017 1.7 y cant o gymharu â ffigurau Ofqual ar gyfer mis Tachwedd 2016. TGAU Mathemateg ddiwygiedig - Gwelwyd cynnydd mwy o 32.4 y cant ar gyfer rhifedd.

Mae ceisiadau o flwyddyn 10 ac is mewn TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd yn is nag ym mis Tachwedd 2016.

· Nifer y cofrestriadau o ddisgyblion Blwyddyn 10 a wnaeth sefyll TGAU Mathemateg flwyddyn yn gynnar oedd 230, i lawr o 295 yn 2016.

· Nifer y cofrestriadau blwyddyn 10 ar gyfer TGAU Mathemateg-Rhifedd oedd 220, i lawr o 335 yn 2016. 

Mae’r adroddiad ystadegol llawn ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru.

Ymchwil