Cyfres arholiadau mis Ionawr: canlyniadau

Dydd Iau 07 Maw 2019

Heddiw, bydd dysgwyr yng Nghymru’n cael eu canlyniadau ar gyfer cyfres arholiadau mis Ionawr 2019.

Mae'r canlyniadau'n cynnwys y canlynol:

  • dyfarniadau uned o gymwysterau TGAU Llenyddiaeth Saesneg a TGAU Llenyddiaeth Gymraeg   diwygiedig yng Nghymru yn unig;
  • cymwysterau TGAU etifeddol (cymwysterau lle hwn fydd y cyfle olaf i ailsefyll) a nifer bach o gymwysterau TGAU eraill;
  • elfennau Cyfnod Allweddol 4 a Thystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru.

Gwnaethom graffu ar broses CBAC ar gyfer y cymwysterau hyn, ac rydym yn fodlon bod y ffiniau gradd a bennwyd gan CBAC yn addas a bod y safonau wedi cael eu cynnal.

Ceir crynodeb o ganlyniadau’r cymwysterau etifeddol ar wefan CBAC.