Ffocws ar ddirgelwch marcio

Dydd Iau 12 Gor 2018

Ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd i'ch papur TGAU neu Safon Uwch unwaith y byddwch wedi'i gyflwyno?

Mae Cymwysterau Cymru wedi lansio fideo byr newydd wedi'i animeiddio i egluro sut y caiff papurau eu marcio a sut y caiff graddau eu pennu bob blwyddyn.

"Gall ymddangos fel proses ddirgel i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr a'u rhieni," dywedodd y Cyfarwyddwr Rheoleiddio Jo Richards.

"Felly, rydym wedi creu'r fideo hwn i ddangos sut mae'r system yn gweithio o'r dechrau i'r diwedd, ac i egluro sut y caiff papurau arholiad eu marcio a sut y caiff ffiniau graddau eu pennu bob blwyddyn.

"Mae'n dangos bod y system yn gyson ac yn gywir a bod yr arholiadau a gaiff eu sefyll gan fyfyrwyr yng Nghymru yn deg."

Yr animeiddiad, a gynhyrchwyd yn Gymraeg ac yn Saesneg, yw'r cyntaf mewn cyfres gan Cymwysterau Cymru. Bydd fideos yn y dyfodol yn canolbwyntio ar gymwysterau TGAU a Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol.

Ynghyd â'r fideo sy'n egluro'r broses o farcio, mae Cymwysterau Cymru hefyd yn cyhoeddi cyfres o erthyglau esboniadol ar-lein sy'n tynnu sylw at agweddau ar gymwysterau, cyn y canlyniadau fis nesaf.

Mae'r erthyglau yn canolbwyntio ar gymwysterau diwygiedig, fel yr arholiad TGAU Gwyddoniaeth newydd, ynghyd â marcio a'r broses o bennu ffiniau graddau.

Gellir dod o hyd i'r fideo a'r erthyglau newydd ar wefan Cymwysterau Cymru neu YouTube.