Cyhoeddi ystadegau nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau mis Tachwedd ac ystyriaeth arbennig ar gyfer haf 2018

Dydd Iau 29 Tach 2018

Bydd Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi ystadegau swyddogol am y tro cyntaf heddiw.  

"Rydym wedi cyhoeddi ystadegau ar sail wirfoddol yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, ond mae heddiw yn ddechrau cyfnod newydd i ni ac erbyn hyn, mae gennym yr awdurdod i gyhoeddi ystadegau swyddogol" dywedodd Kate Crabtree, Cyfarwyddwr Gweithredol ar gyfer Polisi ac Ymchwil.  

Mae’n golygu y byddwn yn anelu at gynhyrchu ystadegau y gellir ymddiried ynddynt, sydd o safon uchel ac sy’n cael eu parchu yn unol â thair carreg sylfaen Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Awdurdod Ystadegau’r DU. 

Caiff dwy set o ystadegau eu cyhoeddi heddiw: Nifer y cofrestriadau dros dro ar gyfer arholiadau TGAU ym mis Tachwedd 2018, ac ystyriaeth arbennig ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru yn ystod haf 2018 

Mae'r data dros dro ar gyfer cofrestriadau mis Tachwedd yn dangos y canlynol:  

  • Roedd 22,450 o gofrestriadau ar gyfer cymwysterau TGAU ym mis Tachwedd 2018, i lawr o 32,395, neu 59.1% o gymharu â mis Tachwedd 2017;  
  • Mae cofrestriadau Blwyddyn 11 yn cyfrif am 18,585 neu 82.8% o'r holl gofrestriadau. Mae hyn i lawr o 50,190 neu 91.5% o'r holl gofrestriadau fis Tachwedd diwethaf.  
  • Gostyngodd cyfanswm y cofrestriadau ar gyfer TGAU Mathemateg 70.4% ym mis Tachwedd 2018 o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Gwelwyd gostyngiad o 38.3% mewn TGAU Mathemateg - Rhifedd. 

Gellir cysylltu'r gostyngiad hwn â newid i'r rheolau ar gyfer cofrestriadau TGAU a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2017, sy'n golygu mai dim ond cofrestriad cyntaf disgybl ar gyfer arholiad TGAU fydd yn cyfrif tuag at fesurau perfformiad ei ysgol o haf 2019 ymlaen. Cyn hynny y radd orau oedd yn cyfrif. Mae hyn wedi arwain at lai o ysgolion yn cofrestru eu disgyblion ar gyfer arholiadau yn gynnar.  

Mae Cymwysterau Cymru hefyd wedi cyhoeddi ystadegau heddiw ar nifer y ceisiadau am ystyriaeth arbennig a nifer y ceisiadau a gymeradwywyd yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn ystod haf 2018. 

Mae'r pwyntiau allweddol yn dangos y canlynol:  

  • Cafwyd 41,665 o geisiadau am ystyriaeth arbennig yn ystod haf 2018, i fyny 1.8% o gymharu â haf 2017. 
  • Cafodd 79.9% o geisiadau am ystyriaeth arbennig eu cymeradwyo yn ystod haf 2018, i lawr o 95.1% yn ystod haf 2017. 
  • Gwnaeth cyfran yr asesiadau a gafodd eu sefyll ac y cafodd ystyriaeth arbennig ei chymeradwyo aros yn sefydlog ar 3.3% yn 2018, o gymharu â 3.2% yn 2017.