Monitro cymwysterau Cymorth Cyntaf

Dydd Mercher 30 Mai 2018

Mae Cymwysterau Cymru wedi cwblhau ymarfer i fonitro'r cymwysterau Cymorth Cyntaf sydd ar gael drwy gyrff dyfarnu a reoleiddir yng Nghymru.

Mae'r ymarfer yn rhan o'n rhaglen monitro cymwysterau galwedigaethol barhaus a nodir yn ein strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol. Gwnaethom ganolbwyntio ar y cymwysterau canlynol:

  • Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (EFAW);
  • Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (FAW);
  • Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys (EPFA); a
  • Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Pediatrig (PFA).

Mae'r cymwysterau yn asesu'r sgiliau ymarferol a'r wybodaeth y mae angen i gynorthwyydd cymorth cyntaf cymwys eu dangos er mwyn gallu rhoi cymorth cyntaf yn effeithiol ac yn ddiogel.

Gellir darllen ein hadroddiad yn llawn yma.

Cymwysterau