Trefniadau asesu 2021/2022

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Cyhoeddwyd yn flaenorol y bydd arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch yn mynd rhagddynt yn 2022. Addaswyd y gofynion asesu i ystyried yr amhariad a achoswyd gan y pandemig yn ystod 2020/2021.

Mae'r gofynion asesu ar gyfer Tystysgrifau Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru hefyd wedi'u haddasu i ystyried yr aflonyddwch a achoswyd gan y pandemig 

Mae addasiadau ar waith ar gyfer asesu cymwysterau galwedigaethol yn 2021/2022. Mae'r rhain yn amrywio ar draws cyrff dyfarnu yn dibynnu ar ddiben y cymwysterau asut y cânt eu strwythuro a'u hasesu.  

Bydd y cyhoeddiadau diweddaraf yn cael eu cyhoeddi ar ein tudalennau y Wasg a'r Cyfryngau