Dweud Eich Dweud crynodeb

Yr haf yma, fel mewn blynyddoedd blaenorol, fe wnaeth Cymwysterau Cymru wahodd dysgwyr, athrawon, darlithwyr, ac unrhyw un sydd â diddordeb yn yr arholiadau i rannu eu barn drwy lenwi holiadur byr ar-lein.

Diolch i bawb a gymerodd amser i ymateb, mae'r ddogfen isod yn rhoi crynodeb o'r themâu allweddol ddoth o'r ymatebion.