Dysgwyr, Rhieni a Gofalwyr

Eich arholiadau a'ch asesiadau 2021/2022

Rydyn ni’n gwybod ei bod wedi bod yn gyfnod anodd i ddysgwyr gan fod y pandemig wedi amharu ar addysg.

Bydd y wybodaeth yn yr adran hon yn dy helpu di i ddeall sut bydd arholiadau ac asesiadau yn gweithio eleni. Mae'r wybodaeth hefyd yn ddefnyddiol i dy rieni neu dy warcheidwaid.

Mae gwybodaeth yno os wyt ti’n ddysgwr neu’n ymgeisydd preifat, sy'n gweithio tuag at gymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol. 

Gelli di hefyd ymweld â'n tudalen cwestiynau cyffredin i gael llawer mwy o wybodaeth am gymwysterau'r haf yma.

     

     

Gwybodaeth CBAC i ddysgwyr

Canllaw CBAC ar gyfer dysgwyr - arholiadau haf 2022

Dyddiadau ac amserlenni allweddol CBAC