Gwybodaeth

Gallwch ddarllen ein cyfathrebiad diweddaraf gyda ysgolion a cholegau ar ddull grddio haf 2022 yma.

Canllawiau ar drefniadau wrth gefn ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy
I: pob ysgol a choleg
Anfonedig: 4 Tachwedd 2021

Paratoi ar gyfer cyfres arholiadau haf 22
I: pob ysgol a choleg
Anfonedig: 19 Hydref 2021

Dull graddio haf 2022
I: pob ysgol a choleg
Anfonedig: 6 Hydref 2021

Dull graddio haf 2022 - i ddysgwyr
I: dysgwyr
Anfonedig: 6 Hydref 2021, drwy ganolfannau